Muziek
Voorwaarts, christenstrijders
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

165

Voorwaarts, christenstrijders

Stoutmoedig

1. Voorwaarts, christenstrijder! Voorwaarts naar de strijd,

onder ’t kruis van Jezus, dat u steeds geleidt!

Christus, Koning, Meester, voert ten krijg u aan,

voorwaarts, ziet verheven zijn banieren gaan!

[Chorus]

Voorwaarts, christenstrijders, gordt u aan ten strijd!

Onder ’t kruis van Jezus, dat u steeds geleidt.

2. Op het sein van glorie vliedt des Satans macht,

voorwaarts, christenstrijders, toont hem uwe kracht!

Op uw lofzang siddert ’t fundament der hel,

broeders, paart uw stemmen, ’t klinke luid en fel!

[Chorus]

Voorwaarts, christenstrijders, gordt u aan ten strijd!

Onder ’t kruis van Jezus, dat u steeds geleidt.

3. Als een machtig leger breekt Gods kerk zich baan.

Waar de heil’gen traden, uwe voeten gaan.

Wij zijn niet versplinterd, allen zijn wij één,

één in hoop, belijden en liefdadigheên.

[Chorus]

Voorwaarts, christenstrijders, gordt u aan ten strijd!

Onder ’t kruis van Jezus, dat u steeds geleidt.

4. Voegt u, broeders, zusters, bij ’t gelukkig volk,

mengt uw stem met d’ onze, ’t zij van vreugd een tolk.

Glorie, lof en ere tot de Vorst van ’t al

zingen mensen, eng’len door het gans heelal.

[Chorus]

Voorwaarts, christenstrijders, gordt u aan ten strijd!

Onder ’t kruis van Jezus, dat u steeds geleidt.

Tekst: naar Sabine Baring-Gould (1834–1924)

Muziek: Arthur S. Sullivan (1842–1900)

Deuteronomium 31:6

2 Timoteüs 2:3