Muziek
Komt, al gij heil’gen hier op aard’
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

41

Komt, al gij heil’gen hier op aard’

Opgewekt

1. Komt, al gij heil’gen hier op aard,

bezingt met blijde stem

de liefde van de Middelaar

en looft, verheerlijkt Hem,

de liefde van de Middelaar

en looft, verheerlijkt Hem.

2. Zijn liefd’ is groot, Hij stierf voor ons.

Wie brengt zijn dank Hem niet,

daar Hij de weg tot heil ons wees,

het ‘Volg Mij’ horen liet,

daar Hij de weg tot heil ons wees,

het ‘Volg Mij’ horen liet?

3. Wij vonden ’t eng’ en smalle pad,

gaan wij nu daarop voort,

totdat wij allen Christus zien

in ’t hemels, zalig oord,

totdat wij allen Christus zien

in ’t hemels, zalig oord.

4. Daar voegen w’ons bij ’s hemels koor

en zingen Hem ter eer,

verhoogd, volmaakt door d’eeuwen heen

door zijne liefd’ en leer,

verhoogd, volmaakt door d’eeuwen heen

door zijne liefd’ en leer.

Tekst: naar William W. Phelps, (1792–1872). Engelse versie opgenomen in het eerste HLD-zangboek, 1835.

Muziek: William B. Bradbury (1816–1868)

Lucas 9:23

2 Nephi 31:19–21