Muziek
Jezus werd eertijds veracht
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

132

Jezus werd eertijds veracht

Sober

1. Jezus werd eertijds veracht,

eens komt Hij in grote macht.

Eenmaal leed Hij smart en pijn,

eens zal Hij hier koning zijn,

eens zal Hij hier koning zijn.

2. Eens een need’rig Lam op aard’,

dan als Vredevorst vermaard.

Eens aan ’t kruishout boog Hij ’t hoofd,

dan wordt Hij alom geloofd,

dan wordt Hij alom geloofd.

3. Eens heeft Hij uit leed geschreid,

dra komt Hij in heerlijkheid.

Door de zijnen eens gehoond,

dra als aller Vorst gekroond,

dra als aller Vorst gekroond.

4. Eens verlaten, spot als loon,

dan verheven op een troon.

Alles droeg eens onze Heer,

dan duldt Hij het kwaad niet meer,

dan duldt Hij het kwaad niet meer.

Tekst: naar Parley P. Pratt (1807–1857)

Muziek: Giacomo Meyerbeer (1791–1864), bew.

Lucas 2:7

Matteüs 25:31