Muziek
Blijf bij mij, Heer
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

112

Blijf bij mij, Heer

Eerbiedig

1. Blijf bij mij, Heer, als ’t zonlicht niet meer straalt,

blijf bij mij, Heer, als straks het duister daalt.

Als vrienden heengaan in het stormgetij,

o, Hulp der hulpelozen, blijf bij mij.

2. Wat is hier blijvend, dat het hart verheugt?

Ach, nimmer geeft ons ’t aardse blijvend vreugd.

Alles snelt henen, glorie gaat voorbij,

maar Gij, die niet verandert, blijf bij mij.

3. U heb ik nodig: wees met mij begaan!

Slechts uw genade doet het kwaad vergaan.

Wie anders zal mijn Leidsman zijn dan Gij?

In voor– en tegenspoed, Heer, blijf bij mij.

Tekst: naar Henry F. Lyte (1793–1847 )

Muziek: William H. Monk (1823–1889)

Lucas 24:29

Johannes 15:4–12