Muziek
Kom, o Gij Vredevorst
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

36

Kom, o Gij Vredevorst

Krachtig

1. Kom, o Gij Vredevorst!

Lang hebben w’U verwacht;

ons heil is in uw hand,

verlos ons uit de nacht.

Gewenste veler volk’ren, kom!

Vergader Isr’el van alom!

2. Aan zonde maak een eind

en zuiver d’aard’ met vuur,

herstel gerechtigheid.

Uw vredevol bestuur

wordt door uw heilig volk eerlang

verwelkomd met een vreugdezang.

3. Hosanna’s klinken dan

uit der verlosten mond;

de echo plant zich voort,

de hele wereld rond.

Het zegelied vervult ’t heelal,

weerklinkt van Zions berg en dal.

4. Heil, wonderbare God!

Bestijg uw eeuw’ge troon,

wijl ’t uitverkoren volk

U eer geeft als de Zoon

en elke knie voor U zich buigt,

ja, ied’re mond U lof betuigt.

Tekst: naar Parley P. Pratt (1807–1857)

Muziek: anon., ca. 1889

Leer en Verbonden 45:39, 44

Jesaja 35:10