Muziek
Een avondlied
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

110

Een avondlied

Als een gebed

1. O, grote Heer, met dankbaar hart zing ik tot U dit avondlied.

Laat uw genade dragen de toon naar uw verheven hemels gebied.

2. Iedere dag die Gij mij gunt, ja, ieder uur dat ik verblijf,

tonen uw gunst en eind’loos geduld waarmee G’ uw liefde onderschrijft.

3. Met hoop in U sluit ik mijn oog; laat mij in uw zorg rusten, Heer.

Moge mijn slaap verkwikkend zijn tot ik ontwaak met dank, U ter eer.

Tekst: naar Anne Steele (1716–1778)

Muziek: Edward P. Kimball (1882–1937)

2 Nephi 9:52

Alma 37:37