Muziek
Trouw aan ’t geloof
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

170

Trouw aan ’t geloof

Krachtig

1. Zal de jeugd van Zion dralen, niet voor waarheid staan en recht?

Als de vijand aan komt vallen, zullen w’ aarz’len voor ’t gevecht?

Nee!

[Chorus]

Trouw aan ’t geloof dat onz’ ouders beleden!

Trouw aan ’t geloof waar de mart’laars voor streden!

Wat God beval of spreken zal,

daarvoor staan w’ immer onwrikbaar pal!

2. Waar de duist’re machten strijden tegen Gods werk, nimmer moe,

zal het nakroost der belofte los gaan laten d’ ijz’ren roe?

Nee!

[Chorus]

Trouw aan ’t geloof dat onz’ ouders beleden!

Trouw aan ’t geloof waar de mart’laars voor streden!

Wat God beval of spreken zal,

daarvoor staan w’ immer onwrikbaar pal!

3. Heil op aard’ en in de hemel brengen waarheidsliefd’ en deugd.

Wij gaan waken, bidden, werken met de kracht en ’t vuur der jeugd.

Ja!

[Chorus]

Trouw aan ’t geloof dat onz’ ouders beleden!

Trouw aan ’t geloof waar de mart’laars voor streden!

Wat God beval of spreken zal,

daarvoor staan w’ immer onwrikbaar pal!

4. Wij proberen zo te leven dat ons God eens waardig acht

bij des hemelsschaar te wonen die zijn wetten heeft betracht.

Ja!

[Chorus]

Trouw aan ’t geloof dat onz’ ouders beleden!

Trouw aan ’t geloof waar de mart’laars voor streden!

Wat God beval of spreken zal,

daarvoor staan w’ immer onwrikbaar pal!

Tekst: naar Evan Stephens (1854–1930)

Muziek: Evan Stephens (1854–1930)

1 Timoteüs 4:12

Alma 53:18–21