Muziek
Hoort gij gindse eng’lenkoren
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

141

Hoort gij gindse eng’lenkoren

Blij

1. Hoort gij gindse eng’lenkoren

zingen, juichen rein en klaar:

Heden is Gods Zoon geboren!

Herders, hoort de blijde maar!

[Chorus]

Gloria in excelsis Deo.

Gloria in excelsis Deo.

2. Wilt u spoeden van de velden,

heel de aarde is verblijd.

Gaat naar gindse kleine stalle,

ziet het Kind, zo lang verbeid!

[Chorus]

Gloria in excelsis Deo.

Gloria in excelsis Deo.

3. Mensen, juicht nu Hem ter ere,

in deez’ nacht vol majesteit.

Wilt de kleine Koning eren,

Hem, de God van eeuwigheid!

[Chorus]

Gloria in excelsis Deo.

Gloria in excelsis Deo.

Tekst: naar Frans kerstlied, waarschijnlijk 18e eeuw

Muziek: Frans kerstlied, bew.

Lucas 2:8–20

Psalm 95:6