Muziek
Zing verheugd met hart en mond
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

14

Zing verheugd met hart en mond

Opgetogen

1. Zing verheugd met hart en mond,

want een ziener Gods, zijn tolk,

heeft het eeuwig heilsverbond

weer gepredikt tot zijn volk.

Toen de wereld doold’ in nacht

steeg zijn bede tot Gods troon,

en dit woord werd hem gebracht:

Ga, besnoei mijn wijngaard, zoon!

2. En een engel van de Heer,

neergezonden met gezag,

bracht het priesterschap toen weer;

lang verwacht was deze dag!

Joseph werd geordineerd

tot profeet in Jezus’ kerk,

en door Hem geïnspireerd

tot een groot en machtig werk.

3. ’t Boek van Mormon, heilig woord,

door de gave Gods vertaald,

zond hij tot de wereld voort

als een licht dat helder straalt.

Openbaring, tot profijt

van Gods kind’ren, daalde neer;

’t smalle pad tot zaligheid

leerde Joseph van de Heer.

4. O, wat vreugd ligt in ’t verschiet

voor het volk, door God vergaard,

als het straks de rust geniet

van de sabbat dezer aard’.

Zion breidt zich stadig uit,

groeit in heiligheid en macht;

niets dat haar vooruitgang stuit

tot zij woont in ’s hemels pracht.

Tekst: naar William W. Phelps (1792–1872). Engelse versie opgenomen in het eerste HLD-zangboek, 1835.

Muziek: Joseph J. Daynes (1851–1920)

Leer en Verbonden 135:3

Mozes 7:62, 67