Muziek
Wilt heden nu treden
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

65

Wilt heden nu treden

Blij

1. Wilt heden nu treden voor God, de Here,

Hem bovenal loven, van harte zeer,

en maken groot zijns lieven namens ere,

die daar nu onze vijand slaat ter neer.

2. Ter eren ons Heren wilt al uw dagen

dit wonder bijzonder gedenken toch.

Maakt u, o mens, voor God steeds wel te dragen,

doet ieder recht en wacht u voor bedrog.

3. Bid, waket en maket, dat g’in bekoring¹

en ’t kwade met schade toch niet en valt.

Uw vroomheid² brengt de vijand tot verstoring,

al waar’ zijn rijk nog eens zo sterk bewald.³

¹verzoeking ²moed ³met wallen omringd

Tekst: Adriaen Valerius (1575–1625)

Muziek: uit Neder-landtsche gedenck-clanck, Haarlem 1626, bew. Frans Heijdemann (1952– )

Efeziërs 5:15

Leer en Verbonden 20:69