Muziek
Kom, Heil’ge Geest, daal neder
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

183

Kom, Heil’ge Geest, daal neder

Smekend

1. Kom, Heil’ge Geest, daal neder,

als op het pinksterfeest;

milddadig Overreder,

die onze ziel geneest.

Ach, steeds zijn onze zinnen

op ’t aardse nog gericht;

treed, goede Geest, daar binnen,

en maak het duister licht.

2. Doe geest’lijk mij herleven!

Ontsteek uw lout’rend vuur

en smelt elk zondig streven

uit ’t diepst van mijn natuur.

O, leer ons Christus kennen,

des Vaders heil’ge Zoon,

dat w’ aan geen kwaad ons wennen,

maar volgen zijn geboôn.

Tekst: naar Serné, Christelijke Feestliederen

Muziek: Melchior Teschner (1584–1635), gew.

Handelingen 2:1–4

Johannes 15:26