Muziek
Voer uw hart terug
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

189

Voer uw hart terug

Levendig

1. Voer uw hart terug naar uw vaad’ren,

luidt de opdracht in de Schrift.

Houd de arbeid voor de doden,

door de Heer aan ons geboden,

immer in het hart gegrift.

2. Door de sleutel van Elia

wordt het heerlijk plan volbracht.

Hij zal de beloften planten

in het hart van hun verwanten;

op hun werk is lang gewacht.

3. Voer uw hart terug naar uw ouders:

generaties van weleer.

Zoek, en eenmaal zult u vinden;

in de tempel aan u binden

en behouden immermeer.

4. Keer in liefde tot uw kind’ren:

generaties in ’t verschiet.

Al uw evangeliestreven,

tempelwerk en deugdzaam leven,

mist zijn eeuw’ge invloed niet.

Tekst: naar Paul L. Anderson (1946– ). © 1983 Paul L. Anderson en Lynn R. Carson.

Muziek: Gaylen Hatton (1928– ). © 1985 IRI. Deze lofzang mag gekopieerd worden voor incidenteel, niet-commercieel gebruik thuis of in de kerk.

Leer en Verbonden 138:46–48

Leer en Verbonden 128:17–18, 22–24