Muziek
Moog’ de Heil’ge Geest u leiden
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

78

Moog’ de Heil’ge Geest u leiden

Bedachtzaam

1. Moog’ de Heil’ge Geest u leiden, dag aan dag, bij vreugd of smart.

Laat zijn goede, heil’ge invloed immer wonen in uw hart.

Hij zal steeds uw plicht u wijzen, en, als g’u op Hem verlaat,

zal Hij voor gevaar u hoeden en voor al het dreigend kwaad.

2. Moog’ de Heil’ge Geest u leiden, in gedachte, woord en daad.

Tracht geen arbeid aan te vangen zonder zijn alwijze raad.

Laat Hem u gezelschap houden, leer verstaan zijn zachte stem,

weet dat Hij u dan zal helpen, want de hulp komt steeds van Hem.

3. Wil die Geest dus nooit bedroeven, anders gaat Hij van u heen,

en dan zoudt gij licht verdwalen, ja, dan voelt g’u ras alleen.

Als gij Hem vraagt met vertrouwen, wacht zijn antwoord met geduld.

Dra voelt gij dan zijn nabijheid, ’tgeen uw ziel met liefde vult.

Tekst: naar Edwin F. Parry (1850–1935)

Muziek: Edwin F. Parry (1850–1935)

Leer en Verbonden 11:12

Johannes 14:26