Muziek
Een engel van de Heer
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

11

Een engel van de Heer

Bedachtzaam/Krachtig

1. Een engel van de Heer,

die ’t lange zwijgen brak,

daald’ uit de hemel neer,

en dit is wat hij sprak:

Zie, in Cumorah wordt in d’ aard’

sinds lang een heilig boek bewaard.

Zie, in Cumorah wordt in d’ aard’

sinds lang een heilig boek bewaard.

2. Moroni, eeuwen her,

begroef in d’ aard’ dat woord,

’t moest wachten daar tot er

een godsspraak kwam: Kom voort

en kondig, een heraut gelijk,

de naad’ring aan van Christus’ rijk!

En kondig, een heraut gelijk,

de naad’ring aan van Christus’ rijk!

3. ’t Wijst Jozefs nakroost aan

en spreekt van ’t overschot

van volk’ren lang vergaan,

eens weggeleid door God.

Ook ’s evangelies volheid is

vervat in die geschiedenis.

Ook ’s evangelies volheid is

vervat in die geschiedenis.

4. De tijd is nu vervuld,

de lang verwachte dag;

de nacht die d’aard’ omhult,

wijkt voor dit groot verslag.

Verbreek de zegels, toon met kracht

de wereld nu zijn licht en pracht.

Verbreek de zegels, toon met kracht

de wereld nu zijn licht en pracht.

5. Nu zal blij huiswaarts gaan

’t verstrooide Israël,

zijn rijkdom wijden aan

Jeruzalems herstel;

wijl Zion rijst, in glans gehuld,

en d’aard’ met godd’lijk licht vervult,

wijl Zion rijst, in glans gehuld,

en d’aard’ met godd’lijk licht vervult.

Tekst: naar Parley P. Pratt (1807–1857)

Muziek: John E. Tullidge (1806–1873)

Geschiedenis van Joseph Smith 1:30–34

Leer en Verbonden 128:20