2013
Մարգարեի բնութագիր

Մարգարեի բնութագիր

Վիլֆորդ Վուդրուֆ

Վիլֆորդ Վուդրուֆը միսիա է ծառայել Մեծ Բրիտանիայում 1840-ականներին: Իր ծառայության շնորհիվ ավելի քան 1000 մարդիկ են մկրտվել: Վիլֆորդ Վուդրուֆն ավելի ուշ ծառայել է որպես Սենթ Ջորջ Յուտա Տաճարի նախագահ: Երբ Եկեղեցու Նախագահն էր, նա ջանքեր չխնայեց, որպեսզի Յուտան դառնա նահանգ: Նա նաև հայտնություն ստացավ և հրատարակեց Պաշտոնական հայտարարություն 1-ը` Սրբերին հրահանգելով, որ դադարեցնեն բազմակնությունը:

Վիլֆորդ Վուդրուֆ

Պաշտոնական Հայտարարություն

Նկարները՝ Ռոբերտ Թ. Բարեթի