2013
Արձագանքներ

Արձագանքներ

Սուրբ Հոգին ուսուցանում է ինձ

Այն ժամանակից ի վեր, երբ իմ ընտանիքը միացավ Եկեղեցուն, ես տեսել եմ այն զորությունը, որը գալիս է Լիահոնան կարդալու արդյունքում: Այդ խորաթափանց խոսքերի միջոցով է, որ ես ոգեշնչվել եմ ծառայել միսիայում: Շատ թեմաներ են քննարկվում ամսագրում, սակայն ինձ համար ամենակարևորն այն է, ինչ Սուրբ Հոգին է ուսուցանում ինձ ամեն անգամ, երբ ես կարդում եմ: Իսկապես, մենք ազատ կլինենք, անգամ «թշնամու տարածքում» (տես Բոյդ Ք. Փաքեր, «Ինչպես գոյատևել թշնամու տարածքում», Լիահոնա, հոկտ. 2012, 24), եթե ուսումնասիրենք, կարդանք և կիրառենք ուսուցանվող սկզբունքները: Փրկիչն ապրում է, քահանայությունն երկրի վրա է, և Աստվածն երկնքում է:

Նյութըն Տ. Սենյանջ, Ուգանդա

Ուղղումներ

2012թ. հոկտեմբերի Լիահոնայում սխալ հղում էր կատարվել լուսանկաներներին, որոնք ուղեկցում էին «Հիմնել առաջին ցիցը Հնդկաստանում» պատմությունը, էջեր 76–77: Լուսանկարները արվել են Քույր Գլեդիս Վիգի կողմից: Մենք ներողություն ենք հայցում սխալի համար:

2012թ. դեկտեմբերի Լիահոնայում Վիջիլների ընտանիքը, որի մասին պատմում է «Սուրբ փոխակերպումներ» հոդվածը, էջ 36, մկրտվել է 2010թ. հուլիսին, ոչ թե 2011թ. հունիսին: Նաև, Անդրեա Վիջիլը ծնվել է 2012թ. հուլիսին, ոչ թե օգոստոսին:

Եկեղեցու Նախագահների Ուսմունքները. Լորենզո Սնոու -ի մեջ էջ 2-ի նկարը սխալ անվանում է ստացել: Դա Նախագահ Սնոուի որդու՝ Օլիվեր Գոդարդ Սնոուի նկարն է: Նաև, էջ 28-ի նկարում Բրիգամ Յանգ Կրտսերի և Ֆրենսիս Մ. Լիմանի անունները պետք է տեղերով փոխվեն: