2013
Պաստառ: Արժէ մեծ ջանքեր գործադրել

Poster

ԱՐԺԷՋԱՆՔԵՐ ԳՈՐԾԱԴՐԵԼ

Դուք կզարմանաք, թե որքան կարող եք անել, եթե չդադարեք փորձել:

(Տես Երիտասարդներին զորացնելու համար [գրքույկ, 2011], 40–41:)

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԸ՝ ԴՐԵՅՎԸԹ և ԿԱՐՆԱՀԱՆ, ԵՏԻՆ ՊԼԱՆ © Thinkstock