2013
Միշտ հիշել Հիսուսին
նախորդ հաջորդ

Երեխաներ

Միշտ հիշել Հիսուսին

Հակոբը փորձում է «միշտ հիշել» Փրկչին (ՎևՈՒ 20.77): Ահա նրա ննջասենյակը: Ի՞նչ եք դուք նկատում, որը կարող է օգնել նրան միշտ հիշել Հիսուսին:

Տասանորդ

Նկարները՝ Ադամ Կոֆորդի կողմից