2013
Գունավորելու էջ
նախորդ հաջորդ

Գունավորելու էջ

Նկարները՝ Ջերեդ Բեքստրանդի

Հիսուսը քայլում է ջրի վրայով

«Եվ աշակերտներն երբոր տեսան նորան ծովի վերայ գնալիս, շփոթուեցան եւ ասեցին, թէ աչքի երեւոյթ բան է, եւ վախից աղաղակեցին:

Եվ Հիսուսը շուտով խոսեց նորանց հետ և ասեց. Քաջ եղեք, ես եմ՝ մի վախենաք» (Մատթեոս 14.26–27):