Li b’ich
  At xDios Israel
  Footnotes
  Theme

  5

  At xDios Israel

  Chi xaqxo li chʼoolej

  1. At xDios Israel, xsahilat li qachʼool,

  Maatan naqatzʼaama aawe.

  Qaxamat chi qʼeq, chi kutan qamuhebʼaal,

  QaDios, qakolbʼal, ut qaRey!

  2. Re xkolbʼal xkarneer saʼ junpaat chik taachalq;

  Tixkʼamebʼ Sion saʼ xyaalal.

  Kʼaʼut saʼ xchʼochʼil chaq li kamk teʼyaabʼaq,

  Re bʼeek saʼ rahil junaatal?

  3. Saʼ xchʼochʼil li maak ak chi najt xookana;

  Aran xatqasikʼ toj taqeʼq.

  Xseʼek li maaʼus naq xqakʼul chaq li ra;

  Israel bʼan chi seebʼ taakoleʼq.

  4. Joʼ ralal Sion sahil esil naqabʼi.

  Kʼutkʼu reetalil chik chi yaal.

  Chalqex! Tiikaqex! Jun Sion kʼeebʼil qe;

  Xnachʼok chaq xhoonal qakolbʼal.

  5. At Qaawaʼ, chakʼut xsaqenkil laa waatin;

  Aʼan chixkʼojobʼ raj inchʼool.

  Rikʼin xkʼoxlankil innaʼaj aawikʼin,

  Tuqtuuq raj li waam saʼ xyaalal.

  6. Taaʼiloq! ut chi teep li anjel teʼbʼichanq;

  Li raatin ak oybʼeninbʼil.

  Tixye! Ut saʼ xmaril li chʼochʼ taaʼabʼimanq—

  Aran teʼxnima chaq xwankil.

  Raatinul: William W. Phelps, 1792–1872; chi yiibʼanbʼil ru rikʼin li tzʼiibʼanbʼil xbʼaan laj Joseph Swain, 1761–1796.

  Kiwan saʼ xbʼeenil li bʼichlebʼaal re li Iglees, 1835.

  Xyaabʼal: Freeman Lewis, 1780–1859

  Exodo 13:21–22

  1 Nefi 22:12