Li b’ich
  Ninnaw naq yoʼyo inKolonel
  Footnotes
  Theme

  77

  Ninnaw naq yoʼyo inKolonel

  Rikʼin tuqtuukilal

  1. Ninnaw naq yoʼyo inKolonel.

  Chi sa saʼ waam li aatin naʼel.

  Yoʼyo li kamenaq junxil,

  Yoʼyo, tzʼaqal injolomil.

  Yoʼyo, ut lix rahom naxkʼe.

  Yoʼyo, naxbʼaanu uuchil choqʼ we.

  Yoʼyo, li waam naxchʼolani.

  Yoʼyo, ut tinrosobʼtesi.

  2. Yoʼyo, intenqʼankil naxkʼe.

  Yoʼyo, rajlal naxkʼam inbʼe.

  Yoʼyo, naxkʼe xmetzʼew li waam;

  Yoʼyo re rabʼinkil intzʼaam.

  Yoʼyo re risinkil inxiw.

  Yoʼyo, tixmes xyaʼal li wu.

  Yoʼyo re tixtuqubʼ inchʼool.

  Yoʼyo, ut usilal tinkʼul.

  3. Yoʼyo, tinril chaq saʼ choxa.

  Yoʼyo; rajlal nikinixra.

  Yoʼyo, ut li bʼichank tinkʼe.

  Yoʼyo, Profeet, aj Tij, ut Rey.

  Yoʼyo, ut inyuʼam kʼeebʼil.

  Yoʼyo, li kamk maakʼaʼ xwankil.

  Yoʼyo, wochoch tixkawresi;

  Yoʼyo, aran chaq tinroksi.

  4. Yoʼyo! qanimahaq xloqʼal:

  Yoʼyo li ani maakʼaʼ xjalbʼal.

  Chi sa saʼ waam li aatin naʼel:

  Ninnaw! yoʼyo lin Kolonel!

  Yoʼyo! qanimahaq xloqʼal:

  Yoʼyo li ani maakʼaʼ xjalbʼal.

  Chi sa saʼ waam li aatin naʼel:

  Ninnaw! yoʼyo lin Kolonel!

  Raatinul: Samuel Medley, 1738–1799. Kiwan saʼ xbʼeenil

  li bʼichlebʼaal re li Iglees, 1835.

  Xyaabʼal: Lewis D. Edwards, 1858–1921

  Job 19:25

  Salmos 104:33–34