Li b’ich
  Kristo anajwan xwakli
  Footnotes
  Theme

  122

  Kristo anajwan xwakli

  Rikʼin xnimal sahil chʼoolejil

  1. Kristo anajwan xwakli: Aleluya!

  Yalaq bʼar cheloqʼoni. Aleluya!

  Kaw qachʼool chiqabʼicha: Aleluya!

  Saʼ li chʼochʼ ut saʼ choxa! Aleluya!

  2. Qakolbʼal choybʼil xkana. Aleluya!

  Xchoy li pleet, ut ak xnumta. Aleluya!

  Raqenq rahilal saʼ xbʼeen. Aleluya!

  Saʼ li chʼochʼ xʼisiik qʼojyin. Aleluya!

  3. Ak xwakli saʼ akʼ yuʼam. Aleluya!

  Bʼar chik laa tiqʼlebʼ, at kamk? Aleluya!

  Jun sut xkam re qakolʼbal. Aleluya!

  Kʼaʼ aawe, at muqlebʼaal? Aleluya!

  Raatinul: Charles Wesley, 1707–1788

  Xyaabʼal: Inkʼaʼ naʼno ani, Lyra Davidica, 1708

  Mateo 28:5–6

  1 Korintios 15:20, 53–57