Li b’ich
  Chiru qʼojyin kiʼabʼiman
  Footnotes
  Theme

  129

  Chiru qʼojyin kiʼabʼiman

  Rikʼin sahilal

  1. Chiru qʼojyin kiʼabʼiman

  Najter chiru choxa—

  Saʼ komonil, chaabʼil esil

  Li anjel keʼxbʼicha.

  “Tuqtuukilal chiwanq tzʼaqal

  Rehebʼ li winq taqʼa.”

  Chʼanchʼo li chʼochʼ naq keʼrabʼi

  Li anjel saʼ choxa.

  2. Toj anajwan naʼabʼiman

  Li aatin keʼxye junxil.

  Ak jun sut chik, ut junelik

  Yooko chirabʼinkil.

  Saʼ xyi raaxikʼ ut chʼaʼajkilal

  Ut li choqink taqʼa,

  Joʼ najter chaq, naʼabʼiman

  Li anjel saʼ choxa.

  3. Taachalq xqʼehil li yeechiʼinbʼil

  Joʼ li profeet keʼxye:

  Li Alalbʼej re Tiikilal

  Teʼxkʼul anchal choqʼ Rey

  Saʼ jun akʼ chʼochʼ ut akʼ choxa—

  Aran chik teʼxbʼicha

  Saʼ junajil li aatin keʼxye

  Li anjel saʼ choxa.

  Raatinul: Edmund H. Sears, 1810–1876

  Xyaabʼal: Richard S. Willis, 1819–1900

  Lukas 2:8–17

  Alma 5:50