Li b’ich
  Qaawaʼ, chatintaaqe
  Footnotes
  Theme

  141

  Qaawaʼ, chatintaaqe

  Rikʼin qʼunal

  1. Aaraabʼal, Qaawaʼ, chintzol,

  Ut chinbʼeeq chiru laa bʼe.

  Chintenqʼa li was wiitzʼin;

  Laa metzʼew chiwanq choqʼ we.

  Aaraabʼal, Qaawaʼ, chintzol—

  Qaawaʼ, chatintaaqe.

  2. Ma tinwil lix maak jalan?

  Wan ajwiʼ inmaak laaʼin.

  Wan rahilal inkʼaʼ ilbʼil

  Saʼ lix chʼool li was wiitzʼin.

  Ma tinwil lix maak jalan?

  Qaawaʼ, chatintaaqe.

  3. Chinkʼoxla li was wiitzʼin,

  Chinkʼehaq li chaabʼil bʼan;

  Ani yaj, ani lubʼlu,

  Chiwisi xrahilal aʼan.

  Chinkʼoxla li was wiitzʼin.

  Qaawaʼ, chatintaaqe.

  4. Chinrahoq, Qaawaʼ, chi yaal

  Joʼ laaʼat nikinaara.

  Laaʼaqat saqen chiwu,

  Ut laaʼinaq aamoos taqʼa.

  Chinrahoq, Qaawaʼ, chi yaal;

  Qaawaʼ, chatintaaqe.

  Raatinul: Susan Evans McCloud, y. 1945. © 1985 IRI

  Xyaabʼal: K. Newell Dayley, y. 1939. © 1985 IRI

  Jwan 13:34–35

  1 Jwan 3:16–19

  1 Jwan 4:21