Li b’ich
Chalen jun sut rubʼel choxa


48

Chalen jun sut rubʼel choxa

Rikʼin sahil chʼoolejil

1. Chalen jun sut rubʼel choxa,

Laj Yiibʼanel chiqanima;

Chi yalaq bʼar cheʼxye xyaalal

Saʼ chixjunil aatinobʼaal.

2. Chi yalaq bʼar chaq cheʼbʼichanq;

Toj yalaq bʼar chiʼabʼimanq.

Chi sahebʼ xchʼool saʼ komonil

Kaw cheʼbʼichanq re xnimankil.

3. Chekʼam, ex winq, lee raam chiru;

Saʼ loqʼlaj bʼich chenima ru.

Li qakolbʼal resil cheye,

Xbʼaan li Qaawaʼ, japjooq eere.

4. Chi junelik wan laa wuxtaan;

Chi junelik li yaal aabʼaan.

Naq toj ewu ut eqʼla taawanq,

Aanimankil taaʼabʼimanq.

Raatinul: Isaac Watts, 1674–1748

Xyaabʼal: John Hatton, xkam 1793

Salmos 100:1–2

Salmos 117