Li b’ich
  Jun anjel taqlanbʼil
  Footnotes
  Theme

  8

  Jun anjel taqlanbʼil

  Rikʼin kʼoxlak saʼ chʼoolej / Rikʼin sahilal

  1. Jun anjel taqlanbʼil

  Xbʼaan li Qaawaʼ xkubʼe;

  Chirix li aatin sachbʼil

  Chalen najter kixye:

  Aran Kumorah wan muqmu

  Chiru li tzuul jun loqʼlaj hu.

  Aran Kumorah wan muqmu

  Chiru li tzuul jun loqʼlaj hu.

  2. Aʼ laj Moroni aran

  Najter kitzʼapok re.

  Saʼ rosoʼjik kutan

  Li Qaawaʼ Dios tixte;

  Taaʼelq wiʼchik chi kutankil

  Choqʼ re xkʼulbʼal li Kolonel.

  Taaʼelq wiʼchik chi kutankil

  Choqʼ re xkʼulbʼal li Kolonel.

  3. Resil li riyajil

  Relaʼ chaq laj Jose,

  Lix tenamit junxil,

  Resil aʼan naxye;

  Lix tzʼaqalil li loqʼlaj hu

  Wan tzʼiibʼanbʼil ajwiʼ chiru.

  Lix tzʼaqalil li loqʼlaj hu

  Wan tzʼiibʼanbʼil ajwiʼ chiru.

  4. Ak xtaw xqʼehil aʼan;

  Keʼroybʼeni junxil:

  Xsaqew chik li kutan—

  Li ruchichʼochʼ teʼril.

  Chiteheʼq chiqu, chiʼisiiq xtzʼapbʼal;

  Chiʼilmanq lix saqenkil li yaal.

  Chiteheʼq chiqu, chiʼisiiq xtzʼapbʼal;

  Chiʼilmanq lix saqenkil li yaal.

  5. Tikto teʼxchʼutubʼ ribʼ

  Xteepal laj Israel;

  Jerusalen teʼxyiibʼ

  Rikʼin xnimal xwankil.

  Sion ajwiʼ taawaklesiiq.

  Tzʼaqal li yaal taapuktesiiq.

  Sion ajwiʼ taawaklesiiq.

  Tzʼaqal li yaal taapuktesiiq.

  Raatinul: Parley P. Pratt, 1807–1857

  Xyaabʼal: John E. Tullidge, 1806–1873

  Jose Smith—Resilal 1:30–34

  Tzolʼlebʼ ut Sumwank 128:20