Li b’ich
  Naq kisaqew chiru choxa
  Eb’ li raqalil
  Tema

  7

  Naq kisaqew chiru choxa

  Rikʼin nimajwalil

  1. Naq kisaqew chiru choxa

  Li anjel chi chalk keʼril

  Ut chi akʼil choqʼ qe taqʼa

  Kixkʼam sahil esil,

  Ut yeebʼilaq saʼ wankilal

  Xbʼaanebʼ li taqlanbʼil;

  Re naq jar teep ut tenamit

  Teʼxkʼul re xpaabʼankil.

  2. Najter li Dios rehebʼ li winq

  Kixkʼe chaq li raatin,

  Ut jun sut chik saʼ rosoʼjik

  Xkana xkʼanjel qikʼin.

  Ebʼ li profeet najter keʼxye;

  Keʼxkʼul laj paabʼanel—

  Aʼan resil tzʼaqal li yaal

  Kixye li Kolonel.

  3. Ebʼ li apostol re junxil

  Ak jun sut chik keʼchal.

  Rehebʼ li winq li sikʼbʼil ru

  Keʼxkʼe li wankilal.

  Chiru xmoosebʼ li Dios wiʼchik

  Teeto xwankil choxa,

  Xqakʼul naʼlebʼ, maatan ut laaw

  Re osobʼtesink taqʼa.

  Raatinul: Kʼuubʼanbʼil xbʼaan laj G. William Richards, 1918–2005. © 1985 IRI

  Xyaabʼal: H. Walford Davies, 1869–1941, chi yiibʼanbʼil ru. Yiibʼanbʼil joʼ chanru li bʼich SOLEMN MELODY. Puktesinbʼil chi kʼeebʼil liceens xbʼaan Novello and Company Limited. Inkʼaʼ naru risinkil reetalil chi inkʼaʼ kʼeebʼil liceens chi tzʼiibʼanbʼil xbʼaan laj eechal re.

  Jose Smith—Resilal 1:30–34, 68–72

  Tzolʼlebʼ ut Sumwank 128:20–21