2008
Լիահոնա, 2008թ. Հոկտեմբեր

Լիահոնա, 2008թ. Հոկտեմբեր

Այս համարում թաքնված էստոներով ԸՃ մատանին փնտրելիս, մտածեք, թե ինչպես կարող եք ճիշտն ընտրելով օգնել կարիքի մեջ գտնվող ինչ-որ մեկին: