Õpiabid
Tasadus, tasane


Tasadus, tasane

Jumalakartlik, õigemeelne, alandlik, õpetatav ja kannatustes kannatlik. Tasased on valmis järgima evangeeliumi õpetusi.