Õpiabid
Rõõm
eelmine järgmine

Rõõm

Suur õnneseisund, mis tuleb õigemeelsest elust. Rõõmu tundmine on kõikide inimeste sureliku elu eesmärk (2Ne 2:22–25). Täielik rõõm tuleb üksnes Jeesuse Kristuse kaudu (Jh 15:11; ÕL 93:33–34; 101:36).