Õpiabid
    Uhkus
    Joonealused märkused
    Teema

    Uhkus

    Uhkel jääb puudu alandlikkusest või on raskesti õpetatav. Uhkus seab inimesed üksteise ja Jumalaga vastuollu. Uhke inimene peab end teistest paremaks ja järgib pigem omaenda kui Jumala tahet. Uhkele inimesele on iseloomulik ka kiitlemine, kadedus, kalkus ja upsakus.