Õpiabid
Perekond
eelmine järgmine

Perekond

Pühakirjades kasutatu kohaselt koosneb perekond mehest ja naisest, lastest ja vahel ka teistest sugulastest, kes elavad samas majas või kellel on sama perepea. Perekonnaks võib olla ka üksikvanem koos lastega, mees ja naine ilma lasteta või isegi omaette elav inimene.

Üldine

Lastevanemate kohustused

Lapse kohustused

Igavene perekond

Õpetuses ja Lepingutes on paika pandud abielusuhte ja perekonna igavikulisus. Selestiline abielu ja perekonna jätkumine võimaldavad abikaasadel saada jumalateks (ÕL 132:15–20).