Õpiabid
Andestama


Andestama

Pühakirjades kasutatu kohaselt tähendab andestamine tavaliselt üht kahest: 1) Kui Jumal andestab inimesele, tühistab või lükkab ta kõrvale patu eest vajaliku karistuse. Kristuse lepituse vahendusel võivad oma patud andeks saada kõik, kes parandavad meelt, välja arvatud need, kes on süüdi mõrvas või Püha Vaimu vastu toime pandud andestamatus patus. 2) Kui inimesed andestavad üksteisele, kohtlevad nad üksteist kristliku armastusega ja neil pole neid solvanute vastu mingeid halbu tundeid (Mt 5:43–45; 6:12–15; Lk 17:3–4; 1Ne 7:19–21).