Õpiabid
Alandama, alandlik, alandlikkus


Alandama, alandlik, alandlikkus

Vagaks ja õppimisele altiks muutma või seisund, kus keegi on vaga ja aldis õppima. Alandlikkuse juurde käib tunnistamine, et me sõltume Jumalast, ja soov alluda tema tahtele.