Õpiabid
Puhas, puhtus


Puhas, puhtus

Patuta või süüta; laitmatu. Inimene on puhas, kui tema mõtted ja teod on igati puhtad. Patu toime pannud inimene võib saada puhtaks, kui ta usub Jeesusesse Kristusesse, parandab meelt ja saab osa evangeeliumi talitustest.