เพลง
  เมื่อฉันรับบัพติศมา
  Footnotes
  Theme

  53

  เมื่อฉันรับบัพติศมา

  ใคร่ครวญ

  1. ฉันชอบมองหาสายรุ้งสวย ยามหยาดพิรุณโปรยมา

  และใคร่ครวญความงดงามยามโลกาสวยสะอาดอีกครา

  [Chorus]

  ฉันปรารถนาชีวาแสนสะอาดดังโลกหลังฝนพรำ

  ฉันจะทำดีเพื่อกลับไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าอีก

  2. ฉันรู้เมื่อฉันรับบัพติศมาบาปพลันมลาย

  และฉันได้รับการอภัยให้พัฒนาตนต่อไป

  [Chorus]

  ฉันปรารถนาชีวาแสนสะอาดดังโลกหลังฝนพรำ

  ฉันจะทำดีเพื่อกลับไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าอีก

  เนื้อร้อง : นิต้า เดล มิลเนอร์ เกิด 1952 ดัดแปลง © 1989 ศยส.

  ทำนอง : นิต้า เดล มิลเนอร์ เกิด 1952 © 1989 ศยส.

  ปฐมกาล 9:8–17

  กิจการของอัครทูต 2:38