เพลง
  ฉันชอบมองดูพระวิหาร
  Footnotes
  Theme

  99

  ฉันชอบมองดูพระวิหาร

  ใคร่ครวญ

  1. ฉันชอบมองดูพระวิหาร

  ฉันต้องการไปที่นั่น

  เพื่อจะสัมผัสพระวิญญาณ

  เพื่อนึกถึงคำอ้อนวอน

  พระวิหารเป็นพระนิเวศน์ของพระ

  จะเป็นบ้านที่สวยงาม

  ฉันจะไม่คร้านเตรียมตัวเมื่อยังวัยเยาว์

  เพราะเข้าใจหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์

  2. ฉันชอบมองดูพระวิหาร

  ฉันต้องการไปที่นั่น

  ฉันจะทำพันธสัญญากับพระบิดาสวรรค์

  พระวิหารเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ประทาน

  ให้เราผนึกด้วยกันฉัน

  เป็นลูกของพระองค์ ฉันจะเรียนรู้

  ว่าครอบครัวเป็นหน่วยนิรันดร์

  เนื้อร้องและทำนอง : เจนิซ แคพพ์ เพอร์รี่, เกิด 1938

  สงวนลิขสิทธิ์ © 1980 เจนิซ แคพพ์ เพอร์รี่ อาจทำสำเนาเพลงนี้เพื่อใช้ที่โบสถ์หรือที่บ้านในโอกาสทั่วไปโดยไม่หวังผลในเชิงพาณิชย์

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 124:39–41