เพลง
  โอ เธอทำอะไรในหน้าร้อน?
  Footnotes
  Theme

  120

  โอ เธอทำอะไรในหน้าร้อน?

  ชัดเจน

  1. โอ เธอทำอะไรสิ่งใดในหน้าร้อน ทุกสิ่งใดในโลกงดงาม

  เธอตกปลาในลำธารหรือมัวนอนฝันหวานอยู่บนฝั่งดูเมฆลอยผ่านไป?

  เธอทำสิ่งนั้นฤา? ฉันก็ทำ!

  2. โอ เธอทำอะไรสิ่งใดในหน้าร้อน ทุกสิ่งในโลกงดงาม

  เธอว่ายน้ำในลำคลองเย็นฉ่ำชื่นใจปองหรือนั่งเล่นบนชิงช้าสบาย?

  เธอทำสิ่งนั้นฤา? ฉันก็ทำ!

  3. โอ เธอทำอะไรสิ่งใดในหน้าร้อน ทุกสิ่งในโลกงดงาม

  เธอเดินแถวในพาเหรดหรือดื่มน้ำลูกเกดหรือนับดาวที่เห็นในนภา?

  เธอทำสิ่งนั้นฤา? ฉันก็ทำ!

  เนื้อร้องและทำนอง : โดโรธี เอส. แอนเดอร์สัน, เกิด 1927–2020

  สงวนลิขสิทธิ์ © 1964 โดย โดโรธี เอส. แอนเดอร์สัน อาจทำสำเนาเพลงนี้เพื่อใช้ที่โบสถ์หรือที่บ้านในโอกาสทั่วไปโดยไม่หวังผลเชิงพาณิชย์