เพลง
  พระบิดาโปรดช่วยฉัน
  Footnotes
  Theme

  52

  พระบิดาโปรดช่วยฉัน

  มั่นใจ

  1. พระบิดาโปรดช่วยฉันที่จะอภัย

  ผู้คนทั้งหลายที่ได้ทำฉัน

  [Chorus]

  ฉันสวดอ้อนวอน ขอพรทุกวัน

  โปรดช่วยฉันให้ได้เข้าใกล้พระองค์

  2. พระบิดาโปรดช่วยฉันที่จะกลับใจ

  ให้ทำสิ่งดีเปลี่ยนวิถีของฉัน

  [Chorus]

  ฉันสวดอ้อนวอน ขอพรทุกวัน

  โปรดช่วยฉันให้ได้เข้าใกล้พระองค์

  เนื้อร้องและทำนอง : ฟรานซิส เค. เทเลอร์, 1870–1952

  ข้อความเพิ่มเติม (ข้อ 2) สงวนลิขสิทธิ์ © 1989 ศยส.

  ลูกา 23:34

  เอเฟซัส 4:32

  มัทธิว 6:14–15