เพลง
  กล้าทำสิ่งที่ถูก
  Footnotes
  Theme

  80

  กล้าทำสิ่งที่ถูก

  องอาจ

  1. กล้าทำสิ่งถูก! กล้าทำสิ่งจริง!

  ท่านมีงานที่ผู้อื่นไม่อาจทำได้

  ทำด้วยใจกล้าใจเมตตาทำให้ดี

  เหล่าเทพเร่งรีบเพื่อบอกกล่าวเล่าเรื่องนี้

  [Chorus]

  กล้า กล้า กล้าทำสิ่งถูก

  กล้า กล้า กล้าทำสิ่งจริง

  กล้าทำสิ่งจริง กล้าทำสิ่งจริง

  2. กล้าทำสิ่งถูก! กล้าทำสิ่งจริง!

  ความผิดพลาดของผู้อื่นไม่เคยช่วยท่าน

  ยึดมั่นในความสำนึกเกียรติและศรัทธา

  ดังเช่นวีรบุรุษจนสิ้นชีวา

  [Chorus]

  กล้า กล้า กล้าทำสิ่งถูก

  กล้า กล้า กล้าทำสิ่งจริง

  กล้าทำสิ่งจริง กล้าทำสิ่งจริง

  เนื้อร้อง : จอร์จ แอล. เทย์เลอร์ เกิด 1835

  ทำนอง : เรียบเรียงเสียงประสานโดย เอ. ซี. สมิธ, 1840–1909

  มัทธิว 4:1–11

  เอเฟซัส 6:1