เพลง
  ยังมีมนุษย์หิมะ
  Footnotes
  Theme

  121

  ยังมีมนุษย์หิมะ

  สนุกสนาน

  ยังมีมนุษย์หิมะ มุนษย์หิมะ

  ยังมีมนุษย์หิมะ ตัวสูงใหญ่

  พอเจอแสงตะวัน พลันละลาย ละลาย

  พอเจอแสงตะวัน ก็พลันเล็กลง

  ทำท่าประกอบเพลงตามเนื้อร้อง

  เนื้อร้องและทำนอง : มัวเซลล์ เรนสตรอม 1889–1956

  จาก Tune Time สงวนลิขสิทธิ์ © 1955, 1981 บริษัทไพโอเนียร์ มิวสิค เพรส ใช้โดยได้รับอนุญาต

  อาจทำสำเนาเพลงนี้เพื่อใช้ที่โบสถ์หรือที่บ้านในโอกาสทั่วไปโดยไม่หวังผลในเชิงพาณิชย์