เพลง
  ในฤดูใบไม้ผลิเเสนงาม
  Footnotes
  Theme

  57

  ในฤดูใบไม้ผลิเเสนงาม

  ร่าเริง

  1. ในฤดูใบไม้ผลิ ภายใต้พสุธา

  เมล็ดพืชเล็กเล็กต่างนิทราจนอรุณรุ่งมาเยือน

  จงตื่น จงตื่น โอ เมล็ดน้อย

  หยัดยืนสู่แสงสว่าง

  วันอันพราวพร่างด้วยมวลพลัง

  หยัดยืนสู่แสงสว่าง

  2. ในฤดูใบไม้ผลิแสนงามพระเยซู

  ทรงลุกขึ้นจากอุโมงค์ทรงทำลายสายรัดแห่งความตาย

  จงตื่น จงตื่น โอ โลกหลับไหลมองไปสู่แสงสว่าง

  ด้วยมนุษย์ต่างฟื้นคืนอีกได้

  มองไปสู่แสงสว่าง

  3. ในฤดูใบไม้ผลิแสนงาม ณ ป่านั้น

  พระบิดาและพระบุตรพลันปรากฏเมื่อโจเซฟอ้อนวอน

  จงตื่น จงตื่น โอ มวลประชา

  มารับแสงกิตติคุณ

  พระทรงการุณมีไว้ให้ท่าน

  แสงสว่างแห่งนิรันดร์

  เนื้อร้อง : เวอร์จิเนีย โมคาน แคมมีเยอร์ 1925–1999 © 1989 ศยส.

  ทำนอง : ครอว์ฟอร์ด เกตส์ 1921–2018 © 1989 ศยส.

  แอลมา 32:28

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 88:7

  มัทธิว 28:5–6

  โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:17