เพลง
  พระบิดา ข้าพระองค์จะเคารพ
  Footnotes
  Theme

  10

  พระบิดา ข้าพระองค์จะเคารพ

  คารวะ

  พระบิดาข้าจะเคารพ

  เดินอย่างสงบในบ้านพระองค์

  นั่งกอดอกก้มศีรษะลง

  ปิดตามั่นคงคำสวดเอ่ยมา

  จะฟังพระคำอย่างซื่อตรง

  ข้ารู้พระองค์ทรงอยู่เคียงใกล้

  ให้ความคิดสะอาดสดใส

  คำพูดจะได้เคารพมากกว่า

  พระบิดาข้าจะเคารพ

  เดินอย่างสงบในบ้านพระองค์

  เนื้อร้องและทำนอง : มิลเดรด แทนเนอร์ เพทิท. 1895–1977 © 1969 ศยส.

  เลวีนิติ 19:30

  เลวีนิติ 26:2