เพลง
  ฉันพากเพียรเป็นเหมือนพระเยซู
  Footnotes
  Theme

  40

  ฉันพากเพียรเป็นเหมือนพระเยซู

  พร้อมคำมั่นสัญญา

  1. ฉันพากเพียรเป็นเหมือนพระเยซู

  ฉันรู้ทางพระฉันเดินตาม

  ฉันพยายามรักดังพระทั้งการกระทำและคำพูดจา

  บางครั้งฉันถูกล่อลวงให้เลือกในสิ่งผิด

  แต่ฉันคิดถึงพระสุรเสียงนุ่มแผ่วเบาคอยกระซิบ

  [Chorus]

  “จงรักกันและกันดังเยซูรักท่าน

  จงมั่นเมตตาในทุกสิ่งที่ท่านทำ

  ทั้งความคิดและการกระทำรักและอาทร

  เพราะเป็นสิ่งที่เยซูทรงสอน”

  2. ฉันพากเพียรจะรักเพื่อนพี่น้อง

  จะพร้อมใจรับใช้พวกเรา

  ฉันคอยเฝ้าวันแห่งความยินดีวันที่เยซูเสด็จมา

  ฉันจะจดจำคำสอนของพระองค์ทุกครา

  เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตในใจฉันตรัสว่า

  [Chorus]

  “จงรักกันและกันดังเยซูรักท่าน

  จงมั่นเมตตาในทุกสิ่งที่ท่านทำ

  ทั้งความคิดและการกระทำรักและอาทร

  เพราะเป็นสิ่งที่เยซูทรงสอน”

  เนื้อร้องและทำนอง : เจนิซ เคพพ์ เพอร์รี่, เกิด 1938

  สงวนลิขสิทธิ์ © 1980 โดย เจนิซ เคพพ์ เพอร์รี่ อาจทำสำเนาเพลงนี้เพื่อใช้ที่โบสถ์หรือที่บ้านในโอกาสทั่วไป โดยไม่หวังผลในเชิงพาณิชย์

  ยอห์น 13:15, 34