เพลง
  การกลับใจ
  Footnotes
  Theme

  148

  การกลับใจ

  คิดคำนึง

  การเอ่ยวาจาว่า “ฉันขอโทษ” มักไม่ง่ายดาย

  ยามเราพลั้งพลาดและทำผิดไปจิตใจย่อมรู้

  ฉันเพียรกลับใจทำดีใหม่และสวดอ้อนวอน

  ขอพระบิดาสวรรค์ทรงช่วยฉันมั่นใจ

  เนื้อร้อง : ซิลเวีย ไนท์ ลอยด์ เกิด 1933. © 1974 IRI.

  ทำนอง : โรเบิร์ต พี. แมนจิน 1918–97. © 1974 IRI.

  อนุญาตให้ทำสำเนาเพลงนี้เพื่อใช้ที่โบสถ์ หรือที่บ้านได้โดยไม่หวังผลในเชิงพาณิชย์

  เพลงสดุดี 38:18