เพลง
  ยืนหยัดความถูกต้อง
  Footnotes
  Theme

  81

  ยืนหยัดความถูกต้อง

  หนักแน่น

  ศาสดาของเรากล่าวบางสิ่ง

  สอนให้พวกเรานี้

  “เอาจริง เอาจริง”

  กลางคืนหรือกลางวัน

  เล่นหรืองานทั้งผอง

  เอาจริง เอาจริง

  ยืนหยัดความถูกต้อง

  เนื้อร้องและทำนอง : โจเซฟ บัลเลนไทน์ 1868–1944

  เฉลยธรรมบัญญัติ 6:18

  แอลมา 53:20–21