เพลง
  บานพับ
  Footnotes
  Theme

  127

  บานพับ

  สนุกสนาน

  ตัวฉันนี้มีบานพับ เพราะทุกส่วนต้องงอ

  จากต้นคอลงมาจนถึงปลายเท้าของฉัน

  ฉันงอไปข้างหน้าและฉันพับมาข้างหลัง

  แต่เพราะฉันนี้มีบานพับ ตัวฉันจึงไม่พัง

  ทำท่าประกอบเพลงตามเนื้อร้อง

  เนื้อร้อง : ไอลีน ฟิชเชอร์

  ทำนอง : จีนน์ พี. ลอเลอร์ เกิด 1924

  สงวนลิขสิทธิ์ © 1953 © 1981 ไอลีนฟิชเอร์ จาก Up the Windy Hill อเบลาร์ด นิวยอร์ค ใช้โดยได้รับอนุญาต อาจทำสำเนาเพลงนี้เพื่อใช้ที่โบสถ์หรือที่บ้านในโอกาสทั่วไป โดยไม่หวังผลเชิงพาณิชย์