เพลง
  สีปฐมวัยของเรา
  Footnotes
  Theme

  131

  สีปฐมวัยของเรา

  ด้วยความสุข

  ปฐมวัยของเรามีสามสีด้วยกัน

  แดงเหลืองและน้ำเงิน

  แต่ละสีมีความหมายบอกเธอและฉัน

  สีนั้นเป็นสัญลักษณ์

  แดงคือความกล้าหาญในการทำสิ่งดี

  เหลืองคือการรับใช้ที่เราจะต้องมี

  น้ำเงินคือความจริงทั้งคิดและกระทำ

  เรามีความสุขเมื่อสิ่งเหล่านี้คอยนำ

  เนื้อร้องและทำนอง : มาร์เซลล่า แมนกัม เกิด 1914 เรียบเรียงเสียงประสาน © 1989 ศยส.

  (กล้าหาญ) เฉลยธรรมบัญญัติ 31:6

  (รับใช้) โมไซยาห์ 2:17

  (ความจริง) เอเฟซัส 4:25