เพลง
  เร่งเเสวงหาพระเจ้า
  Footnotes
  Theme

  67

  เร่งเเสวงหาพระเจ้า

  ศรัทธากล้า

  ฉันจะเร่งแสวงหาพระเจ้าเมื่อวัยเยาว์

  เพื่อพระทรงช่วยฉันค้นหาสัจจะ

  ฉันค้นพระคัมภีร์พบพระภูมี

  และพบพระบิดาด้วยคำสวดมั่นคง

  ฉันจะเร่งหาพระเจ้า ฉันจะเชื่อฟัง

  ศาสดาของพระองคฺอย่างจริงจัง

  ฉันจะรักษาพระบัญญัติด้วยความซื่อตรง

  ฉันจะเร่งค้นหาองค์พระเพื่อจะพบพระองค์

  เนื้อร้องและทำนอง : โจแอนน์ บุชแมน ด็อกซี่, เกิด 1932 © 1984 ศยส.

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 88:63

  อิสยาห์ 55:6

  เพลงสดุดี 63:1