เพลง
  ครั้งหนึ่งในคอกสัตว์อันต่ำต้อย
  Footnotes
  Theme

  25

  ครั้งหนึ่งในคอกสัตว์อันต่ำต้อย

  อ่อนโยน

  1. ครั้งหนึ่งในคอกสัตว์ต่ำต้อย

  แกะและสัตว์ใหญ่น้อยอาศัยพัก

  มารดาผู้น่ารักกำลังวางบุตรา

  ลงนอนไว้ในรางหญ้า

  นางแมรีย์เป็นพระมารดา

  กุมาราทรงเป็นพระคริสต์

  2. พระเจ้าทรงส่งบุตรสุดที่รัก

  จากที่พำนักในสวรรค์

  พระบุตรพลันเสด็จมาเพื่อปวงประชา

  รู้จักและสามัคคี

  ในคืนคริสต์มาสนี้เทวา

  จึงโห่ร้องเพลงด้วยปรีดา

  เนื้อร้องและทำนอง : แพตตี้ สมิธ ฮิลล์ 1868–1946 และมิลเดรด ฮิลล์

  ลูกา 2:7, 12–14